Over ons

Competitieveiling is een initiatief van de KNBB & de NDB met als doel om regionale en nationale sponsoring te verbinden met de lokale sport.

Elk bedrijf kan zijn naam verbinden aan lokale of landelijke competities.

KNBB

De Koninklijke Nederlandse Biljartbond (KNBB) is de nationale sportbond voor de erkende biljartsporten. De KNBB is opgebouwd uit de vier secties Carambole, Driebanden, Pool en Snooker. Binnen deze secties worden honderden nationale en regionale competities en kampioenschappen georganiseerd in een grote diversiteit aan spelsoorten zoals: snooker, six reds, 5-pins, driebanden klein en groot, libre, 14.1, 8-ball, 9-ball, 10-ball, kader, Chinese 8-Ball, bandstoten, artistiek.  Er zijn 1300 verenigingen aangesloten en er strijden jaarlijks ongeveer 5.000 teams mee in de verschillende competities.

NDB

De Nederlandse Darts Bond werd opgericht in 1976. De organisatie groeide uit tot een landelijk opererende bond met afdelingen door heel het land. Er kwamen ook steeds meer onafhankelijke plaatselijke bonden. In juli 1989 resulteerde dit in de oprichting van de Nederlandse Darts Federatie, waarin de afdelingen als zelfstandig dartsorganisatie lid zouden zijn. Dit om een einde te maken aan de grote verdeeldheid in de dartssport. De federatie begon met 12 lidorganisaties (de oude afdelingen) die tezamen ongeveer 7.000 leden hadden.

Momenteel zijn er 25 regionale lidorganisaties aangesloten de bond met een gezamenlijk ledental van 33.000. De organisatie bestaat uit een bestuur, bondskantoor, commissies en vele vrijwilligers. Tweemaal per jaar vergadert de Algemene Ledenvergadering – het hoogste orgaan – over het beleid van de NDB in het verleden en de toekomst.

De NDB verzorgt twee landelijke competities (LaCo en SuperLeague), beker- en divisiekampioenschappen, Jeugd Team Kampioenschappen, een nationaal Ranking Circuit en (internationale) evenementen als de Dutch Open Darts. Tevens is de NDB verantwoordelijk voor de Nederlandse selecties van de heren, dames en jeugd en uitzendingen naar internationale toernooien.

De NDB is weer een afdelingsbond van de World Darts Federation waarbij 62 bonden over de hele wereld zijn aangesloten. De NDB is na de Engelse Dartbond een van de grootste afdelingsbonden.

Voor meer informatie: https://www.ndbdarts.nl