Privacy & Cookies

CompetitieVeiling.nl respecteert jouw privacy en persoonlijke levenssfeer, maar soms hebben we persoonlijke gegevens van jou nodig. In deze verklaring lees je welke gegevens wij gebruiken en hoe wij deze gegevens opslaan, beschermen en verwerken. Deze privacy policy is van toepassing op onze website www.competitieveiling.nl (de “Website”) en de diensten die wij aanbieden (de “Diensten”). Wij behandelen jouw persoonlijke gegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de “Relevante Wetgeving”)

Persoonsgegevens

Om onze Website en Diensten aan te kunnen bieden, verwerken wij  persoonsgegevens. Met het begrip "persoonsgegeven" wordt informatie bedoeld waarmee je als persoon geïdentificeerd kan worden. Deze definitie is in overeenstemming met de Relevante Wetgeving.

Jouw toestemming

We kunnen jouw gegevens op verschillende momenten bewaren, zoals wanneer je onze Website bezoekt, een account aanmaakt op onze Website, gebruik maakt van onze Diensten of als je contact met ons opneemt. Wij mogen jouw gegevens verwerken, omdat we jouw toestemming vragen via deze privacy policy. Bovendien hebben we jouw gegevens nodig om de  overeenkomst tussen jou en ons uit te voeren. Als je ervoor kiest om je  gegevens niet te delen, dan kun je je niet registreren en kunnen wij geen  biedingen van jou verwerken en leveren. Verder zullen we jouw gegevens niet zonder jouw toestemming verwerken, tenzij we daartoe wettelijk verplicht zijn.

Welke gegevens verzamelen wij en wat doen we ermee?

Om gebruik te maken van onze Website en Diensten hebben wij de volgende gegevens van jou nodig:

– Je naam
– Bedrijfsnaam
– KVK Nummer
– Je geboortedatum
– Je geslacht
– Je adresgegevens
– Je woonplaats
– Je telefoonnummer
– Je e-mailadres
– Je IP-adres
– Je betaalgegevens
– Registratiedatum

We verzamelen ook wat informatie van jou die niet persoonlijk is als je onze Website gebruikt, zoals:

– De naam van de browser die je gebruikt
– Het besturingssysteem dat je gebruikt
– Timestamp, biedingen, gewonnen veilingen, annuleringen, refunds, orders, verzendinformatie

Login

Op je account slaan we de volgende gegevens op: Factuuradres, emailadres, telefoonnummer, geboortedatum, wachtwoord, naam, bedrijfsnaam, facebook login, herinneringen. Zo hoef je deze gegevens niet opnieuw in te voeren. We bewaren ook – voor het gebruiksgemak van je eigen account
– de gegevens van eerdere biedingen.

Social media

Als je social media functies gebruikt op onze site, is het mogelijk dat de leverancier van social media ons (volgens zijn beleid) informatie stuurt. Het kan bijvoorbeeld gaan om je naam, profielafbeelding, geslacht, vriendenlijsten en andere informatie die je ter beschikking hebt gesteld. Wil je dit niet? Verander dan de privacy-instellingen op je social media-account.

Als je op een webpagina terechtkomt die social media invoegtoepassingen gebruikt, stuurt je browser bepaalde informatie naar de aanbieder van jouw social media-account. Wij hebben geen zeggenschap over deze gegevensuitwisseling.

Biedingen

Voor je biedingen hebben we je (bedrijfs)naam, e-mailadres, adres(sen) en betaalgegevens nodig. Wij zullen jouw gegevens registreren, opslaan en verwerken voor een juiste afwikkeling van de bieding. Daarnaast kunnen deze gegevens gebruikt worden voor een eventuele latere garantie. Bij de afwikkeling van je gewonnen veiling verstrekken wij aan Mollie, Pay.nl, Verkopende partijen en vervoerders noodzakelijke persoonlijke gegevens.

Beveiliging

We doen er alles aan om jouw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, gebruik, wijziging of verspreiding van jouw persoonlijke gegevens door onbevoegden. Hierdoor kunnen degenen die niets met jouw gegevens te maken hebben, er niet bij. Wij doen dit door middel van de volgende maatregelen:

– Encryptie (versleuteling) van digitale bestandendie persoonsgegevens  bevatten
– Beveiliging van netwerkverbindingen met Secure Socket Layer (SSL), of een vergelijkbare technologie
– De toegang tot de gegevens is beperkt tot de personen die de gegevens nodig hebben
– Firewall, Geheimhoudingsverklaring van werknemers, Back-ups van de  gegevens

Bewaartermijn

Wij zullen jouw persoonlijke gegevens niet langer bewaren dan we ze nodig hebben voor de doelen die wij eerder omschreven.

Doorgifte

Wij zullen jouw gegevens alleen binnen de Europese Unie verwerken. Buiten de Europese Unie verwerken wij alleen jouw gegevens, als dat land een passend beschermingsniveau biedt voor jouw gegevens.

Zonder jouw toestemming zullen we jouw gegevens nooit naar andere landen of aan andere partijen doorgeven dan die hierboven genoemd zijn..

Links

Op onze Website kunnen links naar andere websites staan. Wij zijn niet  verantwoordelijk voor de inhoud of de privacy bescherming van deze websites. We adviseren je dan ook om altijd de privacy policy van de betreffende website te lezen.

Wijziging van de privacy policy

Wij kunnen deze privacy policy aanpassen. Als wij de privacy policy in belangrijke mate veranderen zullen wij een notificatie op onze Website plaatsen samen met de nieuwe privacy policy. Wij zullen gebruikers die met hun e-mailadres bij ons geregistreerd staan op de hoogte brengen bij wijzigingen. Als je niet geregistreerd staat als gebruiker raden wij je aan de Website en deze verklaring regelmatig te raadplegen.

Jouw rechten

De gegevens die we van jou verzamelen zijn persoonlijk. Je hebt daarom de volgende rechten:

– Je mag ons vragen om inzage in jouw gegevens;

– Je mag ons vragen om correctie, beperking of wissing van jouw gegevens. In geval van fraude, wanbetaling of andere onrechtmatige handelingen kunnen wij enkele gegevens van jou bewaren in een register of op een zwarte lijst;

– Je mag ons vragen om een kopie van jouw gegevens. Wij kunnen deze kopie – op jouw verzoek

– ook aan een andere partij doorgeven, zodat je dit zelf niet meer hoef te doen;

– Je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw gegevens;

– Je kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als je denkt dat wij jouw gegevens onrechtmatig verwerken;

– Je mag jouw toestemming om jouw gegevens te verwerken altijd weer intrekken. Vanaf het moment dat je de toestemming intrekt mogen we dan geen gegevens meer van jou verwerken.

Bij andere vragen of opmerkingen over onze privacy policy kun je contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

 

Contact
Competitieveiling.nl
Archimedesbaan 7
3439 ME Nieuwegein
KVK KNBB : 40506051
BTW KNBB: NL002563083B01
Email : info@competitieveiling.nl