Disclaimer

CompetitieVeiling.nl besteedt constant zorg en aandacht aan deze website. Toch is het mogelijk dat gepubliceerde informatie op deze site onvolledig of onjuist is.

De informatie op CompetitieVeiling.nl vullen we regelmatig aan. Eventuele wijzigingen kunnen we ten allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving aanbrengen.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

CompetitieVeiling.nl sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.